Константин Занков

 4 
Константин Занков работи в сферата на туризма от седемнадесет годишен като има опит в различните подсектори като: туристически агенции,  хотели, заведения, софтуерни компании, неправителствени организации. Завършва бакалавърска програма- специалност „Туризъм“,  като след това и магистратура – „Бизнес администрация“ със специализация маркетинг управление, а в момента е докторант „Икономика и управление на отраслите – сектор туризъм“.  Допълнителна квалификация придобива и благодарение на различни обучения и специализации в: България, Великобритания, Италия,  Латвия, Норвегия, Румъния, Сърбия, Хърватска, Турция. На 23-годишна възраст основава Travel Mind като към момента е и консултант в туристическия сектор, разработчик и проектен координатор на различни Европейски проекти, обучител и лектор по теми свързани с маркетинга, продажбите, предприемачеството и туризма. Професионалните му интереси са свързани основно с маркетинг, нови технологии и иновации в туристическият сектор.

Top