Любомир Попйорданов

Lubomir PopiordanovЛюбомир Попйорданов (54г неохотен предприемач, планинар и пътешественик)

Светът, който познавам от моето детство се променя със застрашителни тепмове. Аз съм планинар от най-ранните си години, по-късно алпинизмът дойде някак си като търсене на лично предизвикателство, а продължението беше съвсем естествено – приключенски и устойчив туризъм, развитие на бизнес, който се отнася с любов и грижа към местните хора, отваря нови прозорци за тяхната инициатива, свързва ги със света и ги прави по самостоятелни и свободни. На моето семейство дължа факта, че винаги съм бил свободен човек, научил съм се да защитавам своите възгледи и разглеждам своята работа и бизнес като мисия в полза на опазването на българските планини, пейзаж, природа и, на живите традиции, на автентичната българска култура, на порива да се твори и да се работи в условията на съвременна България. В основата на нашата корпоративна култура (Одисея-ин ООД) е споделянето на успехите, делегирането на отговорности, приятелството, прозрачността във взиманите решения, които не почиват на компромиса, a на отстояването на качеството. Нашите 25 години в предприемачеството в България са опит, който се равнява на изкачването на Еверест. Гордея се с успехите на моя екип, успехите на Българската асоциация за алтернативен туризъм, Сдружението на планинските водачи, което създадох, инициативите за зелен бизнес и проекти като Зелена къща, Зелени дни, и гражданските каузи на Коалицията „За да остане природа в България“, които променят живота в днешна България. Така оставам в хармония с влюбеното в планинските хоризонти момче, което обича изкуството и рисуването, фотографията, словото и пътешествията и не се примирява. Такъв ме харесват и моите три деца, и съругата ми, и моите приятели. Заедно показваме, че бизнесът с честно лице е възможен. Че промяната в България е възможна стига да има вяра, постоянство и въображение. Че отговорното предприемачество съществува и може да бъде мотор за постигане на благоденствие днес.

Top