6 бариери пред междукултурните комуникации

Междукултурните различия и туристическият бизнес вървят ръка за ръка. Често се случва от вашите услуги да се възползва турист от далечна дестинация, с който да срещате предизвикателства при общуването. Затова познаването на културните особености е важна предпоставка за успешни комуникации в туризма.

Най-често бариерите пред междукултурните комуникации са свързани с различия в:

1. Говоримия език

Това е най-очевидната бариера пред междукултурните комуникации. Ако говорите само български език, а клиентът ви говори само немски, няма да можете да общувате вербално. Дори и да знаете немски обаче е възможно да възникнат проблеми при употребата на различни акценти или идиоми.

BusinessCommunications2

2. Езика на тялото

Някои хора не подозират за скрития език на тялото и неговото огромно значение за човешкото общуване. Някои култури наблягат на контакта с очи, докато британците и американците например биха се чувствали некомфортно в такъв разговор. Разбирайки тези различия, може да ги използвате във ваша полза в туристическия бизнес.

3. Точност в изказа

Повечето англоговорящи страни имат предвид точно това, което казват. При тях „не“ означава просто „не“, без никакъв скрит замисъл. Азиатските култури обаче невинаги мислят това, което казват. Те дори очакват вие да разберете какво имат предвид, без да са ви го казали в прав текст.

 4. Оценяване на времето

Не всички култури ценят времето си по един и същ начин. Това пряко се отнася и за поставянето и спазването на срокове. Докато за някои крайният срок е наистина краен, то други култури го виждат като по-маловажен показател и не държат на стриктното му спазване.

5. Негативни стереотипи и предразсъдъци

Стереотипите и предразсъдъците за хора от други култури могат да се окажат голямо предизвикателство пред комуникацията. Изграждането на мнение за цяла нация на база стереотипи може да доведе до влошаване на отношението към туристите от съответната нация, което не би било от полза за вашия бизнес.

6. Чувства и емоции

Някои култури могат много добре да контролират чувствата си, докато други – като французите или италианците – обикновено показват открито емоциите си. Говоренето на висок глас може да е нормално за някои, но за други да е засрамващо.

Познаването на различията в културите и тяхното разбиране е ключ към успешната комуникация в туризма. Имате възможност да научите повече по темата от експерта Ина Маслева по време на тренинга „Междукултурните различия и бизнес комуникациите“ на 30 юли 2015 г. в София. Ще се запознаете отблизо как да откривате индивидуалните различия в многообразието от култури, как да ги разбирате и приветствате и как да ги използвате във ваша полза в управлението на вашия туристически бизнес.

Вашият коментар

Top